Kurs Instruktorów Rzutowych
Świętochłowice  19.05.2007 r.