Rzutowe Mistrzostwa Klubu
w Legnicy   19.05.2007 r.