Kurs Instruktorów rzutowych
Tarnobrzeg - 2009 r.

                                                              Fotki                      Wynki - sprawdzian Uczestników

 

Ogólnopolski Kurs Instruktorów Rzutowych
 Tarnobrzeg, 26 – 28 czerwca 2009 r.

                Po 2 letniej przerwie ZG PZW zorganizował kolejny kurs instruktorów rzutowych i po zainteresowaniu okręgów, uczestników i działaczy widać, że był to strzał w „10” !
                 W kursie wzięło udział 26 uczestników z 8 okręgów PZW (Gdańsk, Katowice, Kielce, Lublin, Poznań, Skierniewice, Tarnobrzeg i Wrocław) . Po raz pierwszy od lat 80-tych pokazali się reprezentanci bardzo mocnego w przeszłości w castingu okręgu wrocławskiego (starsi zawodnicy pamiętają Jana i Ewę Rostalskich, Bogdana Kownackiego, Mirosława i Eligiusz Wieczorków i wielu innych). W ostatnich latach wrocławianie są bardzo aktywni w pracy z młodzieżą oraz w sporcie wędkarskim i zajęcie się sportem rzutowym było naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy. Sądząc po zaangażowaniu i zapowiedziach licznej i zgranej grupy kursantów z Wrocławia, niedługo zobaczymy ich zawodników na zawodach rzutowych.
Prowadzącymi Kurs byli ponownie Jacek Kuza (okręg kielecki) i Władysław Michalski (okręg mazowiecki). Jako debiutant w roli szkolącego wystąpiła Urszula Włodarska (okręg Kielce).
Kurs pokazał, że w środowisku działaczy wędkarskich PZW zajmujących się młodzieżą i (lub) sportem istnieje duże zainteresowanie wędkarstwem rzutowym wywołane wprowadzeniem do programów wszystkich organizowanych Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej (Warszawa, Skierniewice, Zator) oraz  wielu okręgowych olimpiad - 3-boju spinningowego rozgrywanego według ujednoliconego przez Komisje Młodzieżową ZG PZW regulaminu odpowiadającego prawie w całości Zasadom Organizacji Sportu Wędkarskiego.  Spora część uczestników kursu zainteresowana była tym właśnie aspektem sportu rzutowego. Znaczna jest też grupa działaczy, zawodników i trenerów, którzy zainteresowani są castingiem postrzeganym wyłącznie w kategoriach sportowych. Te osoby wykorzystały kurs jako możliwość uzyskania lub doskonalenia wiedzy na temat technik rzutowych, metod treningowych , sprzętu wędkarskiego ułatwiającego, a nie utrudniającego rzucanie do celu i na odległość, a także sposobów organizacji treningów i zawodów rzutowych.  Myślę, że obie grupy uczestników zdobyły wiedzą teoretyczną i praktyczne umiejętności, które przeniosą sukces w ich przyszłych działaniach z młodzieżą wędkarską i nie tylko. Nie można bowiem zapominać, że casting jest sportem odpowiednim również dla osób starszych. Dość powiedzieć, że na mistrzostwach świata medale zdobywają regularnie zawodnicy w wieku ok. 50 lat !
Wielkie podziękowania za pomoc przy organizacji kursu należą się działaczom okręgu tarnobrzeskiego PZW, szczególnie Waldkowi Stąpórowi  (za zaproponowanie doskonałego miejsca do przeprowadzenia kursu , konsekwentne dążenie do jego zrealizowania , pomoc sprzętową i osobistą w ciągu całego kursu) oraz nowo wybranym władzom okręgu tarnobrzeskiego i Dyrektorowi Biura ZO Tarnobrzeg za udostępnienie siedziby ZO na zajęcia teoretyczne oraz (z powodu deszczu ) częściowo również praktyczne dla uczestników kursu.
 Na zakończenie kursu odbyły się zawody w 3-boju spinningowym, których celem nie było oczywiście wyłonienie zwycięzców, ale pokazanie jak zawody rzutowe powinny być zorganizowane, z jakimi emocjami i trudnościami muszą zmierzyć się wędkarze rzutowi w czasie startu oraz jak wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w czasie treningów. Obserwując uczestników kursu mogę stwierdzić, że te cele udało się osiągnąć.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy, którzy go ukończyli (a nie udało się to tylko jednej osobie), otrzymali przygotowane przez Biuro ZG PZW (podziękowania dla kol. Mirosława Cichego !)i podpisane przez Wiceprezesa ZG PZW ds. Sportu Adama Zwarycza - certyfikaty potwierdzające fakt jego ukończenia.  Uczestnicy kursu wyrazili na koniec chęć dalszego doskonalenie wiedzy na temat sportu rzutowego i wzięcia udziału w kolejnym kursie instruktorów II-go stopnia, poszerzonym o konkurencje muchowe, który oby udało się zorganizować w 2010 roku.

Busko-Zdrój, dnia 6 lipca 2009 r.