Konferencja Działaczy Castingu w Polsce
w GRYFOWIE ŚLĄSKIM     23-24.10. 2010 r.

Zaproszenie                     Program             Zgloszenie

 

P R O T O K Ó Ł       z      Konferencji