Stracona szansa na rekord …

Wydarzeniem Międzynarodowych (jak się okazało na miejscu) Zawodów Rzutowych o Puchar

Ziemi Śląskiej imienia Alfreda Kubicy, które odbyły się 18 maja 2014 r. w Będzinie, mógł być rekord

świata ( i oczywiście rekord Polski) juniorów w odległości spinningowej jednoręcznej. Mógł być, ale

Mimo ustaleń Konferencji w Sikorowie z listopada 2013 r. i mimo zapowiedzi ze strony władz

sportowych naszego związku, w dalszym ciągu nie został zakupiony sprzęt do kontroli technicznej na

zawodach (mikromierz, waga, taśma, itp.), ani też wiatromierz. Organizatorzy zawodów nie zadbali

też o powołanie komisji technicznej do przeprowadzania kontroli sprzętu, ani też o prowadzenie

pomiarów wiatru w czasie konkurencji odległościowych. W efekcie rzut Macieja Kuzy (okręg Kielce)

na odległość ciężarkiem 7,5 grama na odległość 75,60 m dłuższy o 1,16 metra od aktualnego rekordu

świata Norwega Martina Nokelberga ustanowionego w czasie Mistrzostw Świata seniorów w

Krakowie w 2008 r. oraz dłuższy o ponad 5 metrów od rekordu Polski – nie mógł zostać uznany za

rekord, choć wiatr w czasie jego wykonywania według wszelkiego prawdopodobieństwa nie

przekraczał regulaminowych 3 m/s (tak to wynika z nagrania tego rzutu, na którym widać flagi stojące

obok boiska, choć oczywiście pewności nie ma). Szkoda straconej szansy …

 

Kuza Jacek