Kurs instruktorów wędkarstwa rzutowego

22-24.04.2005 r.   KRUSZWICA

 W dniach 22-24 kwietnia 2005 r. dzięki pomocy i zaangażowaniu działaczy Okręgu Bydgoskiego a szczególnie Prezesa d/s Sportu Lecha Orzechowskiego oraz kol. Marcina Szarolety został zorganizowany przez Biuro ZG PZW kolejny Kurs Instruktorów Wędkarstwa Rzutowego
stopnia I i II.

W kursie wzięło udział 14 uczestników z 6 Okręgów tj.:

•  Fiałkowski Andrzej Toruń

•  Polakowska-Klinger Izabela Toruń

•  Barański Henryk Gdańsk

•  Wałowski Jakub Gdańsk

•  Kaszuba Maciej Białystok

•  Giegiel Adrian Białystok

•  Szyszko Lucjan Białystok

•  Bębnowicz Henryk Katowice

•  Mośko Zbigniew Katowice

•  Szaroleta Marcin Bydgoszcz

•  Kobyliński Andrzej Kielce

•  Cyry Bartosz Kielce

•  Gabyś Piotr Kielce

Włodzimierz Targosz, trener Kadry Narodowej, prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z wcześniejszym ustalonym programem, który został przedstawiony poniżej:
•  Szkolenie teoretyczne – 22 i 23 kwietnia 2005 r.
1.Wprowadzenie
a/.co to jest casting ?
b/.rodowód i historia wędkarstwa rzutowego,
c/.perspektywy i przyszłość wędkarstwa rzutowego,
d/.korzyści płynące z uprawiania castingu,
e/.struktura organizacyjna i układ sił w wędkarstwie rzutowym w Polsce i na świecie.

2. Konkurencje rzutowe
a/.omówienie poszczególnych konkurencji (nr 3,4,5,1,2),
b/.klasyfikacje stosowane na zawodach - indywidualne i drużynowe - rodzaje wieloboi,
c/.nowości regulaminowe-próby uatrakcyjnienia castingu: Supercasting i Sprintcasting.

3. Sprzęt do uprawiania castingu-prezentacja,
a/.sprzęt boiskowy,
b/.sprzęt rzutowy.

4. Organizacja sekcji (klubów) rzutowych
a/.sposoby naboru zawodników,
b/.taktyka szkolenia,
c/.okresy treningowe,

udział w zawodach-start indywidualny i drużynowy
-dobór zawodników do drużyny
-dokumentacja zawodów rzutowych,
d/.nabycie sprzętu rzutowego.

5. Praktyczne przygotowanie i dobór sprzętu do poszczególnych konkurencji 3,4,5,1,2.
a/.wędzisko i przelotki,
b/.kołowrotek,
c/.żyłka lub linka oraz przypony muchowe,
d/.ciężarki i muchy rzutowe,
e/.montaż sprzętu.
f/.wykonywanie sztucznych much,
g/.przerobienie i uzbrojenie wędzisk docelowych spinningowych i muchowych

II. Szkolenie praktyczne 23 kwietnia 2005 r.

•  Spinning sprawnościowy (arenberg).
a/.rozłożenie boiska,
b/.nauka poszczególnych stylów - dobór ćwiczeń pomocniczych
•  popełniane błędy i ich korygowanie.
•  Spinning cel (skish spinningowy).
a/.rozłożenie boiska,
b/.nauka stylu rzutów-jego odmiany przy rzutach z różnych odległości,

•  Odległość spinningowa jednoręczna.
a/.rozłożenie boiska,
b/.nauka poszczególnych stylów - ćwiczenia pomocnicze

•  błędy i ich korygowanie.
c/.zachowanie na stanowisku przed i po rzucie,
d/.taktyka rzutów odległościowych.

•  Mucha cel (skish muchowy).
a/.rozłożenie boiska,
b/.technika rzutów „mokrych” - miary i odmierzanie
prowadzenie wędziska i wykładanie
błędy i ich korygowanie,
c/.technika rzutów „suchych” - jak wyżej.

•  Odległość muchowa jednorącz.
a/.rozłożenie boiska,
b/.technika rzutów - bez międzywymachów, z międzywymachami,
c/.błędy i ich korygowanie.

•  Szkolenie praktyczne 24 kwietnia 2005 r.

•  Zawody w 3-boju spinningowym. – I stopień,
a/.spinning sprawnościowy,
b/.spinning cel,
c/.odległość spinningowa jednoręczna.

•  Zawody w 2-boju muchowym . – II stopień,

A/.mucha cel,
B/.odległość muchowa jednorącz.

Na zakończenie kursu, przeprowadzono sprawdzian w formie zawodów. Uczestnicy rywalizowali pomiędzy sobą w trójboju SU sędziując sobie wzajemnie. Przy tej okazji kursanci zdawali egzamin praktyczny na sędziego rzutowego klasy podstawowej po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, który odbył się dzień wcześniej. Cały założony program kursu zrealizowano w całości. W czasie kursu dopisała pogoda, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w czasie wszystkich zajęć. Uczestnicy w podczas kursu uzyskali kwalifikacje Instruktora stopnia I a trzech kursantów stopnia II. Ponadto zdobyli uprawnienia sędziego klasy podstawowej a dwóch uczestników klasy okręgowej w dyscyplinie rzutowej. Zaangażowanie uczestników chęć pozyskania maksimum wiedzy budziło podziw u prowadzącego zajęcia. Poprzednie kursy i zauważalny rozwój wędkarstwa rzutowego oraz rosnąca ilość Okręgów zainteresowanych „rzutami” w ostatnim czasie świadczą o celowości przeprowadzania tego rodzaju kursów.