Rzutowe Mistrzostwa Okręgu Kieleckiego 2007 r.
Zajęte miejsce IMIĘ i NAZWISKO KOŁO KAT. Konkurencja 1 - Mucha Cel Konkure ncja nr 2 Odległość muchowa Konkurencja 3 - Spinning Sprawnoś-ciowy   Konkuren-cja 4 - Spinning Cel Konkuren-cja 5                          Spining Odległość jednorącz Wynik 3 -boju  Wyniki 5-boju
        Skish much. Odl. 1 Odl. 2 Razem Arenberg Skish spin. Odległość  Wynik pkt    
1 Jacek Kuza Busko Senior 95 62,95 61,45 124,40 96 80 67,95 101,93 277,925 497,325
2 Dariusz Wolicki Busko Senior 95 48,22 46,50 94,72 88 75 60,96 91,44 254,440 444,160
3 Krzysztof Władny Busko Senior 90 44,09 43,09 87,18 70 50 61,76 92,64 212,640 389,820
1 Magdalena Kuza Busko Kobieta 85 41,05 39,67 80,72 88 85 56,20 84,30 257,300 423,020
2 Ula Włodarska Busko Kobieta 95 49,92 48,04 97,96 74 60 64,00 96,00 230,000 422,960
3 Renata Kuza Busko Kobieta 95 46,36 44,32 90,68 74 60 56,33 84,50 218,495 404,175
4 Jagoda Żebrowska Busko Kobieta 25 25,81 26,17 51,98 66 45 38,95 58,43 169,425 246,405
1 Dawid Korban Sobków Junior 80 40,20 39,81 80,01 82 85 58,06 87,09 254,090 414,100
2 Przemysław Stępień Sobków Junior 30 33,39 32,04 65,43 88 65 51,24 76,86 229,860 325,290
3 Maciej Kuza Busko Junior 20 26,45 24,40 50,85 68 45 50,49 75,74 188,735 259,585
1 Magdalena Kuza Busko Kadet         88 85 56,20 84,30 257,300
2 Przemysław Stępień Sobków Kadet         88 65 51,24 76,86 229,860
3 Maciej Kuza Busko Kadet         68 45 50,49 75,74 188,735
4 Mateusz Charchut Busko Kadet         54 60 39,16 58,74 172,740
5 Jagoda Żebrowska Busko Kadet         68 45 38,95 58,43 171,425
6 Patryk Piwowarczyk Busko Kadet         58 35 41,68 62,52 155,520
7 Piotr Przeździk Sobków Kadet         74 25 34,43 51,65 150,645
8 Aleksandra Nowak Busko Kadet         34 40 41,04 61,56 135,560
9 Wiktor Michniacki Busko Kadet         20 25 37,35 56,03 101,025